• Destinacionet
  • Hotelet
  • Ushqimet

Ushqimet

Komitetit për Komunitete

Written by on 11/12/2014

Novobërdë 09.12. 2014, duke  filluar në ora 14:00 , është  mbajtur  mbledhja e  shtatë  e  rregullt e Komitetit  për  Komunitete të  Komunës së  Novobërdës.

Është  aprovuar  ky:

REND DITE

1.Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja  e kaluar e Komitetit  për  Komunitete
2.Problemi  i ujit  në  Novobërdë-Drejtoria  e  shërbimeve  publike;
3.Diskutime  rreth  punësimit-Qendra për  punësim;
4.Të  ndryshme.

Për  shkak  të  rreshjeve  të  mëdha   ka  ardhur  deri te mbushja  e prrockave  dhe  një heritë  ka  shkaktuar edhe  rrëshqitje por  ka  shkaktuar  edhe  dëmtime  të  infrastrukturës  rrugore  në  të  gjitha  lagjet  e fshatit Parallov të Komunës  së  Novobërdës.

Kryetari z.Svetisllav Ivanovic menjëherë  pas  kësaj  ka  formuar  komisionin ekspertësh  të cilët  do të vlerësojnë dëmet  dhe të  shohin  gjendjen  faktike  në teren.

Është mbajtur  takimi i  parë i Grupit punues për aktivizimin  dhe rizgjedhjen e  udhëheqëjes së Këshillit Rinor  Komunal të  Novobërdës në objektin  e  Komunës  në Bostan. 

Page 1 of 2

Galeria

Parashimi i motit

KWEATHER_

°C

Novobërda

KWEATHER_
Humidity: %

Fanpage